Probably the best free fonts on the web
    English     Français     Русский     Español

Crash Test font

This is the page of Crash Test font. This font is free and can be used without any restrictions. It was published on Fontzzz.com on Monday 03rd of September 2012 at 08:15 AM and was placed in the "Fancy - Comic" cattgory. Version of the Crash Test font is "". You can download Crash Test font for free by clicking download button. This font was comressed in a ZIP archive for your convenience. It contains 6 font files.

Note of the author

:: [L I C E N C J A] ::

:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafaі Brzeziсski
font zawiera duїe i maіe litery oraz niektуre znaki interpunkcyjne.

:: moÑ—esz :
--->tworzyж dowoln№ iloњж kopii fonta
--->instalowaж fonta na dowolnej liczbie komputerуw
---> wykorzystywaж go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, їe nie maj№ one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swуj wіasny uїytek a nie w celu zarobienia pieniкdzy]
---> udostкpniaж fonta na stronie www ale pod warunkiem, їe zachowasz plik z czcionk№ bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta

:: bez zgody autora nie moїesz modyfikowaж pliku z fontem, a szczegуlnie zmieniaж nazwy fonta, usuwaж informacji o autorze, usuwaж pliku z licencj№
uїywaж fonta do jakichkolwiek dziaіaс komercyjnych
sprzedawaж fonta albo udostкpniaж go na pіatnych, lub czкњciowo pіatnych stronach www

:: wszelkie uwagi proszк kierowaж na adres : antrax27@wp.pl
Rafaі Brzeziсski

:: najnowsze wersje moich fontуw znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl

Jeњli chesz uїywaж tego fonta w celach komercyjnych proszк o kontakt. Peіna wersja fonta pozbawiona jest loga pod znaczkem @. Cena fonta do uїycia komercyjnego wynosi 10 euro .

ATRAX
Rafaі Brzeziсski
antrax27@wp.pl
http://antraxja-fonts.iweb.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------
The font Crash test shadow that was designed by me,
contains large letters, digits
and some punctuations.

It's freeware.
You can use it in your private projects,
if you want to put it to the commercial
projects please let me know.

font can be redistributed in condition
that it will be free of charge
and with this readme file attached.

Hope you like Crash test shadow and it will be
useful in your work :)


ATRAX
Rafaі Brzeziсski
antrax27@wp.pl
http://antraxja-fonts.iweb.pl

Preview

Crash Test font preview

Map

Crash Test font map

Waterfall

Crash Test font waterfall

Preview

Crash Test font preview

Map

Crash Test font map

Waterfall

Crash Test font waterfall

Preview

Crash Test font preview

Map

Crash Test font map

Waterfall

Crash Test font waterfall

Preview

Crash Test font preview

Map

Crash Test font map

Waterfall

Crash Test font waterfall

Preview

Crash Test font preview

Map

Crash Test font map

Waterfall

Crash Test font waterfall

Preview

Crash Test font preview

Map

Crash Test font map

Waterfall

Crash Test font waterfall

More fonts: